tarkoitettu käyttöveden lämmönsäädin sisältäen venttiilin ja menovesianturin.

Nimike:

XVI JAKSO KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET.

8400000000 80 YDINREAKTORIT, HÖYRYKATTILAT, KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; NIIDEN OSAT.

8481000000 80 Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit.

8481800000 80 muut laitteet.
8481805100 10 muut.

 

Luokittelun perusteet:
Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt 1 ja 6. Nimikkeen 8481 teksti ja sen alanimikkeiden tekstit.
STT-viite:
FI302/301/05.
STT:n antanut maa:
Suomi.
Voimassaoloajan alkamispäivä:
.
Voimassaoloajan päättymispäivä:
2012-01-10.
Kieli:
suomi.
Antamispaikka:
Helsinki.
Nimi ja osoite:
Tullihallitus PL 512, 00101 HELSINKI, SUOMI Yhteyshenkilö: Daniel von Nandelstadh, 020 49 22114.

Kansalliset avainsanat:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS-