mukaan tuote sisältää (keskimääräisiä pitoisuuksia) nikkelisulfaattia 88,7 %, kuparisulfaattia 5,9 %, kuparinpuhdistusprosessissa käytettyä jäännösrikkihappoa 5,4 % sekä pienempiä määriä kalsium-, rauta-, magnesium-, mangaani-, sinkki-, ym. yhdisteitä. Koska tuote syntyy kuparinjalostuksen sivutuotteena on sitä pidettävä kemiallisen käsittelyn tuloksena syntyneenä jätetuotteena.

Nimike:

V JAKSO KIVENNÄISTUOTTEET.

2600000000 80 MALMIT, KUONA JA TUHKA.

2620000000 80 Kuonat, tuhka ja jätteet (muut kuin raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät), joissa on metalleja, arseenia tai niiden yhdisteitä.

2620990000 80 muut.
2620991000 80 joissa on pääasiallisesti nikkeliä.

 

Luokittelun perusteet:
Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt 1 ja 6. Nimikkeen 2620 teksti ja sen alanimikkeiden tekstit. Tullilaboratorion tutkimus, viite: 05-06715.
STT-viite:
FI252/301/05.
STT:n antanut maa:
Suomi.
Voimassaoloajan alkamispäivä:
.
Voimassaoloajan päättymispäivä:
2012-01-04.
Kieli:
suomi.
Antamispaikka:
Helsinki.
Nimi ja osoite:
Tullihallitus PL 512, 00101 HELSINKI, SUOMI Yhteyshenkilö: Daniel von Nandelstadh, p. 020 49 22114.

Kansalliset avainsanat:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook