tariffinimikkeistö [Suomi]:

8800000000 80 ILMA-ALUKSET, AVARUUSALUKSET SEKÄ NIIDEN OSAT.

XVII JAKSO KULKUNEUVOT, ILMA-ALUKSET JA ALUKSET SEKÄ NIIHIN RINNASTETTAVAT KULJETUSVARUSTEET.

  • 8801000000 80 : Ilmapallot ja -laivat; purje- ja liitolentokoneet ja riippuliitimet sekä muut moottorittomat ilma-alukset
  • 8802000000 80 : Muut ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoraketit sekä suborbitaaliset alukset
  • 8803000000 80 : Nimikkeen|8801|tai 8802|tavaroiden osat
  • 8804000000 80: Laskuvarjot (myös ohjattavat laskuvarjot sekä liitovarjot) ja roottorivarjo (rotochutes); niiden osat ja tarvikkeet
  • 8805000000 80 : Ilma-alusten lähetyslaitteet; lentotukialusten kannella käytettävät jarrutuslaitteet ja niiden kaltaiset laitteet; laitteet maassa tapahtuvaa lentokoulutusta varten; edellä mainittujen tavaroiden osat