tariffinimikkeistö [Suomi]:

9100000000 80 KELLOT JA NIIDEN OSAT.

XVIII JAKSO OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKETIETEELLISET TAI KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; KELLOT; SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET.

 • 9101000000 80 : Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös ajanottokellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia
 • 9102000000 80 : Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös ajanottokellot, muut kuin nimikkeeseen|9101|kuuluvat
 • 9103000000 80 : Muut kellot, joissa on ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneisto, ei kuitenkaan nimikkeen|9104|kellot
 • 9104000000 80 : Kojelautakellot ja niiden kaltaiset kellot ajoneuvoja, ilma-aluksia, avaruusaluksia tai aluksia varten
 • 9105000000 80 : Muut kellot, joissa ei ole ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneistoa
 • 9106000000 80 : Kellonajanmerkitsemislaitteet ja aikavälien mittaamiseen, merkitsemiseen tai muulla tavalla ilmaisemiseen tarkoitetut laitteet, joissa on kellokoneisto tai synkronimoottori (esim. ajantarkkailukellot ja ajanmerkitsemislaitteet)
 • 9107000000 80 : Aikakytkimet, joissa on kellokoneisto tai synkronimoottori
 • 9108000000 80 : Täydelliset ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneistot, kootut
 • 9109000000 80 : Muut täydelliset kellokoneistot, kootut
 • 9110000000 80 : Täydelliset kellokoneistot, kokoamattomat tai osittain kootut (kellokoneistosarjat); epätäydelliset kellokoneistot, kootut; kellojen raakakoneistot
 • 9111000000 80 : Ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen kuoret ja niiden osat
 • 9112000000 80 : Muut kellonkuoret, kellonkotelot ja niiden kaltaiset, muiden tähän ryhmään kuuluvien tavaroiden kuoret tai kotelot sekä niiden osat
 • 9113000000 80 : Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat
 • 9114000000 80 : Muut kellonosat