tariffinimikkeistö [Suomi]:

4700000000 80 PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE).

X JAKSO PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE); PAPERI, KARTONKI JA PAHVI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT.

  • 4701000000 80 : Mekaaninen puumassa
  • 4702000000 80: Puusta kemiallisesti valmistettu liukosellu
  • 4703000000 80 : Puusta kemiallisesti valmistettu sooda- tai sulfaattisellu, muu kuin liukosellu
  • 4704000000 80 : Puusta kemiallisesti valmistettu sulfiittisellu, muu kuin liukosellu
  • 4705000000 80 : Puumassa, valmistettu osittain mekaanisella ja osittain kemiallisella menetelmällä
  • 4706000000 80 : Keräyspaperista, -kartongista ja -pahvista (-jätteestä) saaduista kuiduista tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa
  • 4707000000 80 : Keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte)