tariffinimikkeistö [Suomi]:

7200000000 80 RAUTA JA TERÄS.

XV JAKSO EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT.

 • 7201000000 10: I. RAAKA-AINEET; RAKEINA TAI JAUHEENA OLEVAT TUOTTEET
 • 7201000000 80 : Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa
 • 7202000000 80 : Ferroseokset
 • 7203000000 80 : Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94|painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa
 • 7204000000 80 : Rautapohjaiset jätteet ja romu; romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä
 • 7205000000 80 : Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä
 • 7206000000 10: II. RAUTA JA SEOSTAMATON TERÄS
 • 7206000000 80 : Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan nimikkeen|7203|rauta)
 • 7207000000 80 : Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä
 • 7208000000 80 : Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600|mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat
 • 7209000000 80 : Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600|mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat
 • 7210000000 80 : Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600|mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut
 • 7211000000 80 : Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600|mm, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat
 • 7212000000 80 : Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600|mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut
 • 7213000000 80 : Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, rautaa tai seostamatonta terästä
 • 7214000000 80 : Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty
 • 7215000000 80 : Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä
 • 7216000000 80 : Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä
 • 7217000000 80 : Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä
 • 7218000000 10: III. RUOSTUMATON TERÄS
 • 7218000000 80 : Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa; välituotteet, ruostumatonta terästä
 • 7219000000 80 : Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600|mm
 • 7220000000 80 : Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600|mm
 • 7221000000 80 : Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, ruostumatonta terästä
 • 7222000000 80 : Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä
 • 7223000000 80 : Lanka, ruostumatonta terästä
 • 7224000000 10: IV. MUU SEOSTERÄS; ONTOT PORATANGOT SEOSTERÄSTÄ TAI SEOSTAMATONTA TERÄSTÄ
 • 7224000000 80 : Muu seosteräs, valanteina tai muussa alkumuodossa; välituotteet, muuta seosterästä
 • 7225000000 80 : Levyvalmisteet, muuta seosterästä, leveys vähintään 600|mm
 • 7226000000 80 : Levyvalmisteet muuta seosterästä, leveys pienempi kuin 600|mm
 • 7227000000 80 : Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, muuta seosterästä
 • 7228000000 80 : Muut tangot, muuta seosterästä; profiilit, muuta seosterästä; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä
 • 7229000000 80 : Lanka, muuta seosterästä