tariffinimikkeistö [Suomi]:

5100000000 80 VILLA SEKÄ HIENO JA KARKEA ELÄIMENKARVA; JOUHILANKA JA JOUHESTA KUDOTUT KANKAAT.

XI JAKSO TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT.

 • 5101000000 80 : Karstaamaton ja kampaamaton villa
 • 5102000000 80 : Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva
 • 5103000000 80 : Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös langanjätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput
 • 5104000000 80: Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva
 • 5105000000 80 : Villa ja hieno tai karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu (myös kammattu irtovilla)
 • 5106000000 80 : Karstavillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
 • 5107000000 80 : Kampavillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
 • 5108000000 80 : Lanka hienoa (karstattua tai kammattua) eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
 • 5109000000 80 : Lanka villaa tai hienoa eläimenkarvaa, vähittäismyyntimuodoissa
 • 5110000000 80: Lanka karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta (myös kierrepäällystetty jouhilanka), myös vähittäismyyntimuodoissa
 • 5111000000 80 : Kudotut kankaat karstavillaa tai karstattua hienoa eläimenkarvaa
 • 5112000000 80 : Kudotut kankaat kampavillaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa
 • 5113000000 80 : Kudotut kankaat karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta